ثبت شکایت

خریدار و مصرف کننده گرامی، پیش از ثبت نارضایتی خود در سامانه دبیرخانه کمیته نظارت لازم است نارضایتی خود را پیشتر از طریق بخش ثبت نارضایتی کسب و کاری که در آن مشغول فعالیت هستید ثبت کرده باشید. در صورت عدم حل نارضایتی در مدت 10 روز، شما می توانید نارضایتی خود را از طریق همین قسمت در سامانه دبیرخانه کمیته ثبت کنید. برای ثبت نارضایتی در این سامانه لازم است کد رهگیری نارضایتی خود را که توسط کسب و کار ایجاد شده است وارد کنید. لازم به ذکر است از این پس هیچ گونه نارضایتی به صورت حضوری و از طریق ایمیل قابل پذیرش نیست و صرفا می بایست از طریق سامانه اقدام به ثبت نارضایتی خود کنید.

مشخصات فردی
اطلاعات واحد صنفی
پاسخ
Connection timed out after 10001 milliseconds